LINE ประเทศไทยแจง ICT ดูข้อมูลไม่ได้ มีกฎหมายสากลคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และต้องมีหมายศาล|ข่าวไอที

จากกรณีที่กระทรวงไอซีทีได้เปิดเผยว่า สามารถสอดส่อง ตรวจดูได้ ว่ามีการส่งต่อข้อความประเภทไหน ในการสนทนาในแอพพลิเคชั่น LINE โดยเฉพาะข้อความหมิ่นประมาท หมิ่นสถาบัน และมีผลกระทบด้านความมั่นคง จะถูกจับตาเป็นพิเศษ พร้อมแนะนำว่า หากได้รับการส่งต่อข้อความประเภทนี้ สามารถนำไปแจ้งความกับตำรวจ เพื่อให้กระทรวงไอซีทีดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ได้

Screen Shot 2557-12-23 at 4.22.04 PM

ล่าสุด LINE ประเทศไทยได้เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงเทคไอซีทีอ้างว่าสามารถตรวจสอบข้อความของผู้ใช้ LINE ในไทย ประเภทหมิ่นสถาบันและกระทบต่อความมั่นคง และจะดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ ว่า ไม่ทราบว่าไอซีทีตรวจสอบด้วยวิธีอย่างไร แต่ LINE ยืนยันว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ได้ ซึ่งถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล และในทางสากลก็มีกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้ใช้ LINE คุ้มครองอยู่ หากทางการไทยประสานมาที่ LINE ประเทศไทย เพื่อจะขอข้อมูลผู้ใช้ไลน์ต้องมีหมายศาลและติดต่อไปที่ LINE ประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทแม่ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแม่ด้วยว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ได้หรือไม่

ที่มา – voicetv,khaosod

Leave a Reply