M7 ใช้ Ultra Pixel พร้อมกล้อง 13 ล้านพิกเซล

htc_logoSmartPhone รุ่นใหญ่ ของ HTC คงหนีไม่พ้น HTC M7 ซึ่งเป็นรุ่นจัดเต็มประจำปี 2013 ที่มีจุดที่น่าสนใจ คือ เรื่องของกล้องถ่ายรูปขนาด 13 ล้านพิกเซล ที่ข้อมูลอ้างว่า กล้องของ M7 นั้นมี เทคโนโลยีที่ชื่อ Ultra Pixel  กล่าวคือ ภาพถ่ายของ M7 จะมีการเรียง Pixel แต่ละสี สีละ 4.3 ล้านพิกเซล ก่อนจะมาทบประมวลกันอีกชั้น จะต่างกับภาพถ่ายของกล้อง 13 ล้านแบบปกติ ที่สีเขียวจะมี6.5 ล้านพิกเซล / สีแดงกับฟ้าที่ 3.25 ล้านพิกเซล และเมื่อรวมร่างกันสุดท้าย จะเฉลี่ยออกมาที่สีละ 3 ล้านพิกเซลเท่านั้นเอง

 

HTC M7 ใช้ Ultra Pixel กับกล้องของเครื่อง  international update hot update

HTC M7 ใช้ Ultra Pixel กับกล้องของเครื่อง  international update hot update

 

โดยความพิเศษของ Ultra Pixel คือการเรียง Pixel แบบนี้จะคล้ายกับ Nokia 808 ที่ใช้งานอยู่ จะทำให้ภาพนั้นคมชัดและเสมือนจริงมาก  ต้องรอดูว่า วันที่ 19 กุมภาพันธ์คงจได้คำตอบแน่นอน

 

Leave a Reply