Microsoft ประกาศทางการ Cortana พูดภาษา ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลีและสเปน ได้แล้ว

วันนี้ Microsoft ประกาศทางการว่า Cortana เลขาส่วนตัวบน Windows Phone รองรับการใช้งานในอีก 4 ประเทศของทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลีและสเปน โดยเบื้องต้นจะเป็นการทดสอบให้บริการแบบ beta ก่อนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรม Developer Preview ก่อนที่จะเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานทางการอีกครั้ง

Screen Shot 2557-12-05 at 9.23.23 PM

Screen Shot 2557-12-05 at 9.15.23 PM

เท่ากับว่าตอนนี้ Cortana รองรับการใช้งานแล้ว 7 ประเทศแล้วได้่แก่ สหรัฐฯ,จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, เยอรมนีและสเปน ส่วนประเทศไทยต้องรอกันต่อไป

ที่มา –  windows 

Leave a Reply