Microsoft ประกาศรายชื่อรุ่น Lumia ที่จะใช้งาน Windows 10 Technical Preview รวมเป็นกว่า 36 รุ่น

หลังจากที่ Microsoft ได้เปิด Windows 10 Technical Preview for phones ให้ผู้ลงทะเบียน Windows Insider ได้ทดลองใช้งานไปตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งรองรับเพียงไม่กี่รุ่นเท่านั้น (Lumia 630,Lumia 730 และ Lumia 830) ล่าสุด Microsoft ก็ได้ประกาศรายชื่อรุ่นที่รองรับเพิ่มมาอีกจำนวนมากซึ่งรวมถึง Lumia 1020 และ Lumia 1520 ด้วย สำหรับในรุ่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อคงต้องรับตรวจสอบอีกครั้งหลังอัพเดทเวอร์ชั่นถัดไป

windows-10-phones-small-1000x500_678x452

ส่วยรายชื่อทั้งหมดมดังนี้

 • Lumia 1020
 • Lumia 1320
 • Lumia 1520
 • Lumia 520
 • Lumia 525
 • Lumia 526
 • Lumia 530
 • Lumia 530 Dual Sim
 • Lumia 535
 • Lumia 620
 • Lumia 625
 • Lumia 630
 • Lumia 630 Dual Sim
 • Lumia 635
 • Lumia 636
 • Lumia 638
 • Lumia 720
 • Lumia 730
 • Lumia 730 Dual SIM
 • Lumia 735
 • Lumia 810
 • Lumia 820
 • Lumia 822
 • Lumia 830
 • Lumia 920
 • Lumia 925
 • Lumia 928
 • Lumia ICON
 • Microsoft Lumia 430
 • Microsoft Lumia 435
 • Microsoft Lumia 435 Dual SIM
 • Microsoft Lumia 435 Dual SIM DTV
 • Microsoft Lumia 532
 • Microsoft Lumia 532 Dual SIM
 • Microsoft Lumia 640 Dual SIM
 • Microsoft Lumia 535 Dual SIM

ที่มา – windows

Leave a Reply