Microsoft ยืนยันซอฟท์แวร์ Lumia Denim Update จะมาพร้อม Lumia Camera เวอร์ชั่น 5 ถ่าย VDO 4K ได้

Microsoft ยืนยันซอฟท์แวร์ Lumia Denim Update ใหม่ล่าสุดจะมาพร้อมแอพถ่ายภาพ Lumia Camera เวอร์ชั่น 5 ที่มีความสามารถในการถ่ายภาพที่รวดเร็วขึ้น ถ่ายภาพ Auto HDR ได้ รวมถึงสามารถถ่าย VDO ความละเอียด 4K พร้อมฟีเจอร์ Rich Capture ในการเลือกภาพจากในวิดีโอ 4K มาตกแต่ง Smart Sequence ได้

Lumia_Camera

โดยฟีเจอร์ดังกล่าวของ Lumia Camera 5 จะสามาถใช้ได้เฉพาะรุ่น Lumia 830,Lumia 1520 ,Lumia 930 และ Lumia Icon ที่ติดตั้ง Lumia Denim แล้วเท่านั้น คาดว่า Microsoft จะเริ่มปล่อยอัพเดทช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป

ที่มา – microsoft

Leave a Reply