Microsoft ยืนยัน Windows 10 Fall Creators Update จะปล่อยออกมาในวันที่ 17 ตุลาคมนี้

Windows-10-Fall-Creators-Update

Microsoft ประกาศออกมาแล้ว Windows 10 Fall Creators Update จะพร้อมปล่อยออกมาในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ หลังจากอัพเดท Creators Update ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการอัพเดทที่สำคัญครั้งที่ 4 ของระบบปฏฺบัติการ Windows 10

Windows 10 Fall Creators Update จะมีการนำเทคโนโลยี Windows Mixed Reality มาใช้งาน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม VR ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ VH Headset จากพาร์ทเนอร์อย่าง Dell, HP, Lenovo และ ASUS

Terry Myerson รองประธานบริหารของ Windows บอกว่า Fall Creators Update จะสนับสนุน eye-tracking ช่วยให้ผู้ใช้งานนำทางในระบบปฏิบัติการผ่านดวงตา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ที่มา – Engadget
http://www.flashfly.net/wp/?p=192359

Leave a Reply