Microsoft เริ่มเปลี่ยนร้านค้า Nokia Store เป็น Microsoft Priority Reseller Store แล้ว

unnamed-9

Microsoft ได้ทำการเปิดสโตร์ใหม่ Microsoft Priority Reseller Store สาขาแรกของโลกที่ Ambience Mall เมืองครุเคาน์ ประเทศอินเดีย โดยเริ่มจากการเปลี่ยน Nokia Store และจะเริ่มทยอยเปลี่ยนในสาขาอื่นๆ Mr. Chris Weber, Corporate Vice President, Mobile Device Sales at Microsoft ได้กล่าวว่า Nokia Priority Dealer Store จะเปลี่ยนใหม่เป็น Microsoft Priority Reseller Stores

unnamed-8

ที่จะมีการวางจำหน่ายและให้ทดลองเล่นสินค้าจำพวก Microsoft Lumia, Xbox One และแท็บเล็ต Windows ส่วน Microsoft Mobile Reseller Stores จะเป็นร้านค้าที่จำหน่ายพร้อมให้ทดลองเล่น ลองสัมผัสแบรนด์อื่นๆด้วย อาทิ Lumia และฟีเจอร์โฟนจาก Nokia

unnamed-3
unnamed-7
unnamed-2
unnamed-5
unnamed-6

ปัจจุบัน Microsoft มี 15,684 ร้านค้าและ 324 Care Center ทั่วโลก ได้ทำการเปลี่ยนใหม่จาก Nokia เป็น Microsoft เรียบร้อยไปแล้ว 3,287 ร้านค้า โดยเฉพาะในประเทศอินเดียมีร้านค้าทั้งหมด 8,872 ร้าน และ 119 Care Center ซึ่งได้ทำการปรับปรุงร้านและเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้ว 441 ร้าน โดยที่เหลือจะทำการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากนี้ในประเทศบราซิล Microsot จะทำการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีก 50 ร้านค้าอีกเช่นกัน

unnamed-1

unnamed-4

ที่มา – wmpoweruser

Leave a Reply