Microsoft แสดงเทคโนโลยีเกมต้นแบบ จำลองพื้นที่ในบ้านเป็นฉากเสมือนจริง

เพื่อสร้างความแตกต่างในการเล่นเกม Microsoft ได้คิดค้นและแสดงเทคโนโลยีเกมต้นแบบที่เรียกว่า “RoomAlive” การจำลองพื้นที่ภายในบ้านให้กลายเป็นฉากเสมือนจริง พร้อมให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเกมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเกม

roomalive

RoomAlive เป็นชื่อโครงการพัฒนาเกมเสมือนจริงภายในบ้านของ Microsoft ได้ทำการติดตั้งกล้องโปรเจคเตอร์ 6 ตัว ควบคู่ไปกับ Kinect เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงรอบตัว พร้อมคุณสมบัติในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นและในขณะเดียวกันผู้เล่น ยังสามารถโต้ตอบวัตถุจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเสมือนกับการเป็นส่วนหนึ่งของเกม ได้อย่างสมจริง

ซึ่งจากคลิปวีดีโอที่จะเห็นว่าผู้เล่นสามารถใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้กับ ศัตรูที่ถูกจำลองขึ้นตามฝาผนังบ้าน รวมไปถึงการจำลองพื้นให้กลายเป็นแม่น้ำและการจำลองให้ผู้เล่นได้เป็นผู้ควบ คุมหุ่นยนต์อีกด้วย

สำหรับ RoomAlive ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบตัวต้นแบบ ซึ่งไม่มีกำหนดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดจริงเมื่อใด แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกมิติใหม่ของบรรดานักเล่นเกมในอนาคต

ที่มา ign  arip.co.th

Leave a Reply