Microsoft ใจดีแจกฟรีพื้นที่ OneDrive ถึง 100GB พร้อมวิธีการสมัครที่นี่

วันนี้ Microsoft ใจดีแจกพื้นที่บน OneDrive ฟรีถึง 100GB แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกอย่างเป็นทางการหลังจากที่มอบให้ชาวอเมริกาได้ใช้งานกันไปแล้วภายใต้โครงการ Bing Reward ไปก่อนหน้า เพื่อเป็นกระตุ้นการใช้งานบริการ OneDrive บนอุปกรณ์พกพาทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่เน้นเป็นพื้นที่สำรองข้อมูลมือถือทั้งภาพถ่ายและวิดีโอไปเก็บไว้บนคลาว์ด

Screen Shot 2558-02-19 at 4.09.26 PM

 

ส่วนขั้นตอนการใช้งานนั้นผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปยืนยันตัวก่อนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วก็จะได้ใช้งานพื้นที่ OneDrive เพิ่มขึ้นอีก 100GB นาน 2 ปี

สมัครใช้งาน OneDrive 100GB ฟรีนาน 2 ปี

ที่มา – Microsoft

Leave a Reply