Microsoft ได้หยุดพัฒนา XNA Game Studio

new-microsoftMicrosoft ได้ประกาศหยุด พัฒนา XNA Game Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาเกมส์สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาอิสระ และที่เคยเน้นการตลาด XBLA และ Windows Phone แล้ว แต่ Microsoft ก็ยังไม่ประกาศเรื่องนี้ ต่อสาธารณะ แต่ใช้วิธีส่ง Email ถึงสมาชิก XNA MVP ของตัวเอง ว่าได้มีการยกเลิกโครงการ XNA MVP ในวันที่ ในวันที่ 1 เมษายน 2014 และโอนสมาชิกระดับ MVP ไปยังสาขาอื่นๆ แทน โดยที่ Microsoft ไม่ได้บอกสาเหตุว่า ทำไมถึงทำการหยุดพัฒนา แต่ อย่างใด

ใน Email ของ Microsoft ยังระบุว่าจะหยุดพัฒนา “XNA/DirectX” แต่ด้วยตัวแทน ของ Microsoft ได้แก้ข่าวว่าหยุดพัฒนา เฉพาะ DirectX สำหรับ XNA เท่านั้น ซึ่งไมได้หยุดพัฒนา DirectX บนแพลตฟอร์มอื่นๆ แต่อย่างใด โดยยุทธศาสตร์ของไมโครซอฟท์ยังวาง DirectX เป็นระบบกราฟิกกลางสำหรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองทั้งหมดอยู่เช่นเดิม

 

 

ที่มา – Polygon