Motorola X-Phone ประกาศรับสมัครงานของบริษัท มีแน่นอน

Motorola-Mobility-Logoลือ Motorola X-Phone กันมาสักระยะนึงและ โดยล่าสุด Phandroid ตาดี ไปเห็นประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง “Senior Director of Product Management, X-Phone” ที่อยู่หน้า Website ของ Motorola เข้าใให้แล้ว  ซึ่งข้อมูลในประกาศได้ระบุไว้ว่า “Next Generation SmartPhone Platform” แต่ ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการ ส่วนหน้าที่ตำแหน่งานนี้เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์และ การบริหารจัดการทีม โดยตอนนี้ ประกาศนี้ถูกเอาออกจากเว็ปไซดต์ของ Motorola แล้ว แต่ ก็เป็น หลักฐานยืนยันว่า เจ้า X-Phone มีจริงแน่นอน

ที่มา – Phandroid