Samsung ประกาศตั้งกองทุนมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำการเปิดศูนย์วิจัยในอเมริกา

smasung-logoSamsung ประกาศข่าวในการเปิดศูนย์วิจัยความเคลื่อนไหว 3 ประการดังนี้

  • ตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ (Samsung Strategy and Innovation Center หรือ SSIC) ที่เมือง Menlo Park ในสหรัฐอเมริกา (เมืองเดียวกับสำนักงานของ Facebook) พร้อมสาขาในเกาหลีใต้และอิสราเอล เป้าหมายคือวิจัยเทคโนโลยีพกพา กลุ่มเมฆ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet of Things)
  • ตั้งกองทุน Samsung Ventures America Fund มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจ
  • ตั้งกองทุน Samsung Catalyst Fund มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ ลงทุนในบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

Samsung อธิบายว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวด้าน Big Data ที่เกิดขึ้นจากกระแสอุปกรณ์พกพา-กลุ่มเมฆหรือที่เรียกว่าคลาวน์ ทำให้ต้องลงทุนเพื่อพร้อมรับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้

 

 

ที่มา – Droid-life

One thought on “Samsung ประกาศตั้งกองทุนมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ ทำการเปิดศูนย์วิจัยในอเมริกา

Leave a Reply