Samsung ได้สิทธิบัตรเครื่องเล่นเพลงที่ให้คุณร่วมบรรเลงไปได้พร้อมกัน

smasung-logoSamsung ได้รับสิทธิบัตรเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งการ และร่วมบรรเลงเพลงที่เล่นอยู่ในขณะนั้นได้ลองจินตนาการว่าในขณะที่กำลังฟังเพลงจากเครื่องเล่นเพลงดิจิทัลชนิดพิเศษ นี้ ผู้ใช้งานถือมันด้วยมือซ้าย จากนั้นเลื่อนมือซ้ายเข้า-ออก พร้อมทั้งใช้นิ้วกดปุ่มต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องเล่น ซึ่งเปรียบเสมือนการจับคอร์ดกีตาร์ ในขณะเดียวกันก็ใช้มือขวาสะบัดขึ้นลงตามจังหวะที่ต้องการ แทนการตีคอร์ดหรือดีดสายกีตาร์นั่นเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือเพลงที่ฟังอยู่ในขณะนั้นจะมีเสียงกีตาร์ที่ผู้ใช้ร่วมบรรเลงแทรกอยู่ด้วย

 

 

 

ตามข้อมูลในสิทธิบัตร ตัวเครื่องมีปุ่มอยู่บริเวณด้านข้างตัวเครื่องสำหรับการใช้นิ้วกดเพื่อสั่ง การ, มีเซ็นเซอร์ความเร่งเพื่อใช้ตรวจจับการเคลื่อนที่ของตัวอุปกรณ์เอง และมีเซ็นเซอร์อีกหนึ่งตัวบริเวณด้านท้ายของเครื่องเพื่อใช้ตรวจจับการ เคลื่อนไหวของมืออีกข้างของผู้ใช้งาน โดยอาจใช้สัญญาณคลื่นเสียงหรือสัญญาณอินฟราเรด

ตัวเครื่องเล่นเพลงนี้จะสามารถเลือกสั่งการใช้งานเสมือนเครื่องดนตรีได้ หลากหลายประเภท มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงเสียงกีตาร์เท่านั้น โดยสัญญาณเสียงที่สังเคราะห์ขึ้นจะถูกส่งไปยังแอมป์ขยายสัญญาณและออกสู่ ลำโพงที่ติดมากับเครื่องเล่นเพลงนั่นเอง

ที่มา – Engadget, ข้อมูลสิทธิบัตรจาก FPO

One thought on “Samsung ได้สิทธิบัตรเครื่องเล่นเพลงที่ให้คุณร่วมบรรเลงไปได้พร้อมกัน

Leave a Reply