SCB ประกาศปิดระบบ ATM ชั่วคราวทั่วประเทศ 8 สิงหาคม 2558 ถึง 9 สิงหาคม 2558

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ขอเรียนว่า ธนาคารจะปิดระบบ ATM ชั่วคราวทั่วประเทศ ในคืนวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ถึง เวลาตี 5 ของวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เพื่อพัฒนาระบบ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM

11731632_10153485307718545_5420131271770941088_o

ทั้งนี้ การปิดปรับปรุงระบบ ATM ดังกล่าว จะส่งผลให้ลูกค้า SCB ไม่สามารถใช้บริการได้ ในช่วงวันและเวลาข้างต้น ดังนี้
1. บัตร ATM / เดบิต / Speedy / MCMC Prompt ของ SCB ในทุกช่องทาง รวมถึงตู้ ATM ของทุกธนาคาร
2. บัตรเครดิตของ SCB ในการเบิกเงินสดล่วงหน้าในทุกช่องทาง
3. การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบ Internet Banking (Easy Net), Mobile Banking (Easy App) และ UP2ME

ที่มา – SCB Thailand

credit flashfly.net