Siri หลีกไป! ‘OOLOO’ แอปฯสั่งการด้วยเสียงกับคนจริงๆ มาแว้ว

Siri หลีกไป! ‘OOLOO’ แอปฯสั่งการด้วยเสียงกับคนจริงๆ มาแว้ว

เทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงที่กำลังขับเคี่ยวกันระหว่าง Siri และ Google Now หรืออาจรวมถึง Cortana ไปด้วยอีกรายนั้น อาจเจอคู่แข่งรายใหม่ที่แหวกแนวมาพร้อมบริการตอบรับคำสั่งเสียงด้วยเสียงของ มนุษย์จริงๆ อย่าง Ooloo (โอลู) ที่ต่อไปไม่ต้องมาเจอปัญหาออกเสียงที่นำมาซึ่งผลการประมวลผลที่ผิดพลาดอีก ต่อไป 

แอปพลิเคชัน Ooloo นี้เปรียบเสมือน Siri ในเวอร์ชั่นที่สื่อสารกับคนจริงๆ นั่นเอง ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมงานจาก iDrive ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลออนไลน์ในระบบ iOS และ Android ซึ่งให้ผู้สูงอายุที่สุขภาพร่างกายปกตินั้นมาปฏิบัติหน้าที่รับฟังคำสั่ง เสียงจากผู้ใช้งาน เพื่อตอบกลับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพียงแค่ผู้ใช้ยกมือถือขึ้นมาและอัดเสียงคำถามและส่งให้ทีมงาน Ooloo ที่ประจำการกว่า 50 ชีวิตนั้นคอยตอบคำถามให้ โดยเมื่อได้คำตอบแล้ว จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นที่มือถือของผู้ยิงคำถามมา ซึ่งพวกเขาให้เหตุผลของการให้บริการดังกล่าวเนื่องจากความไม่แน่นอนของระบบ สั่งการด้วยเสียงที่ยังทำงานไม่สมบูรณ์และมีความผิดพลาดให้เห็นในการสื่อ สารอยู่มาก จึงหันมาใช้คนจริงๆ มาตอบคำถามเสียเลย

ทั้งนี้ Ooloo มีให้ดาวน์โหลดสำหรับระบบ iOS และ Android แล้ว โดย UI การใช้งานก็ง่ายดายเพียงกดปุ่มอัดเสียงและส่งเสียงก่อนจะส่งไปยังทีม Ooloo นอกจากนี้ การระบุสถานที่ที่ผู้ใช้งานอยู่ก็จะช่วยให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างแม่น ยำมากขึ้น ซึ่งวพกเขาเองหวังว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม คำถามที่ส่งไปนั้นอาจยังไม่สามารถตอบกลับมาได้ทันทีเหมือนกับ Siri, Google Now หรือ Cortana แต่จะใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการค้นหาคำตอบและให้ข้อมูลกลับมา ยิ่งไปกว่านั้น Ooloo จะมีฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นคำถามและคำตอบ ใน 24 ชม. แรก โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่รั่วไหลหรือใช้งานกับซอฟต์แวร์ third party อย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดผ่าน Apple Store / PlayStore

ooloo-search-ios-app-1

ที่มา : bgr | thenextweb  by: Nattaphan Songviroon  beartai.com