Sony Update Jelly Bean ให้ XPERIA T

sony_logoหลังจากที่ HTC และ Samsung ได้ทยอย Update Android 4.1 Jelly Bean ให้บรรดา flagship ในปี 2012 ไปแล้วนั้น ทาง Sony ได้เริ่มทยอย update ให้กับ XPERIA T เป็นตัวแรกของ ค่ายนี้ซึ่งทำได้อย่างทันทีตามกำหนดการ ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนหมายเลขรุ่นของ Software ก็คือ 9.1.A.0.489 ใช้ kernel รุ่นใหม่ 3.4 ก็ถือว่าทำได้เร็วกว่า ส่วนหมายกำหนดการ Update Android 4.1 ของ Sony ในเดือนกุมภาพันธ์นั้น จะมีคือ XPERIA T / XPERIA TX และ XPERIA V ซึ่งทั้งสองรุ่นนั้นมีการจำหน่ายในประเทศไทยทั้งคู่ และมีความเป็นไปได้ว่า จะมีการ Update ในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอน

 

ตามนัด... Sony เริ่มปล่อย Jelly Bean ให้ XPERIA T แล้ว international update hot update

ตามนัด... Sony เริ่มปล่อย Jelly Bean ให้ XPERIA T แล้ว international update hot update

Leave a Reply