Tagged: การปลดล็อค iphone 4

ปลดล็อค iphone 4 0

ปลดล็อค iphone 4

ข่าวไอที ความคืบหน้าล่าสุดของไอโฟนในขณะนี้ คือการที่เว็บไซต์ jailbreakme.com ประกาศความสำเร็จในการ “jailbreak” หรือการปลดล็อค iPhone 4 ซึ่งเพียงติดตั้งโปรแกรมปลดล็อคที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ใช้ iPhone 4 ก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากร้านค้าอื่นที่นอกเหนือจาก Apple App Store ได้อย่างเสรี

Skip to toolbar