Tagged: การใช้คอมพิวเตอร์มากๆทำให้คู่รักเครียด

การใช้คอมพิวเตอร์มากๆทำให้คู่รักเครียด 0

การใช้คอมพิวเตอร์มากๆทำให้คู่รักเครียด

การใช้งานคอมพิวเตอร์มากมากนั้นทำให้เกิดความเครียดของคู่รัก และการใช้ชีวิตคู่ คือผลสำรวจจาก Website Crucial ผู้ผลิตหน่วยควมจำ ชื่อดังแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ชาวอเมริกันที่มีคอมพิวเตอร์้และกำลังใช้ชีวิตคู่อยู่มีการบอกไว้ว่า คอมพิวเตอร์นั้นทำให้เกิดความเครียดใสชีวิตคู่และ 1 ใน 5 นั้น บอกว่า ความเครียดเดียวกับคอมพิวเตอร์นั่นรุนแรงกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นเวลาทะเลาะกับคู่รักเสียอีก ส่วนผลการสำรวจของ Harris Interactive บอกว่า 23% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคิดว่าคู่รักใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์มากเกินไป ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด โดยหลัก ๆ ของคู่รักนั้นยังคงเป็นปัญหาในด้านการเงินและการงานอยู่แต่ผลสำรวจในปัจจุบันชี้แล้วว่าความเครียดที่เกิดจากคอมพิวเตอร์นั้นเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นตามมา ที่มา – Mashable

Skip to toolbar