ฝีมือคนไทย!! จุฬาฯ Smart Lens เปลี่ยนกล้องมือถือให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดพกพา

ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อศาสตราจารย์ ดร. สนอง เอกสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า

Read more