Tagged: ช่องโหว่

iOS 6.1มีช่องโหว่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้แม้ iPhone Lock 0

iOS 6.1มีช่องโหว่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้แม้ iPhone Lock

มีผู้หวังดีพบช่องโหว่บน iOS 6.1ทำให้เข้าไปดูข้อมูลใน iPhoneแม้ว่าเครื่องจะตั้งรหัสล็อคเอาไว้ข้อมูลที่เข้าไปดูได้มีทั้งรายชื่อติดต่อ ข้อความเสียง รูปภาพ ตลอดจนสามารถโทรศัพท์ออกได้ด้วยTrudy Mullerตัวแทนของแอปเปิลให้ความเห็นกับข่าวนี้ว่าแอปเปิลให้ความสำคัญมากในเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ซึ่งทางแอปเปิลรับทราบปัญหานี้แล้วและจะออกตัวแก้ไข

Skip to toolbar