InPulse นาฬิกาบลูทูธสำหรับสาวก BB (Backberry)

?InPulse Bluetooth companion watch เป็นอุปกรณ์เสิรมความสามารถในการทำงานให้กับมือถือ โดยทำหน้าที่เหมือนหน้าจอขนาดเล็กที่ผูกติดข้อมือ เพื่อถ่ายทอดการทำงานของ Blackberry อีกทีหนึ่ง มันไม่สามารถใช้รับสาย โทรออก หรือพิมพ์ข้อความได้ หน้าที่ของมันจริงๆ คือ แจ้งให้ทราบเมื่อใดก็ตามที่มือถือ Blackberry ของคุณมีสายเรียกเข้ามา แสดงข้อความ SMS ที่ได้รับ

Read more