Tagged: ประตูอัตโนมัติ

ญี่ปุ่นพัฒนาประตูเลื่อนอัตโนมัติอัจฉริยะ แบบในหนัง Star Trek 0

ญี่ปุ่นพัฒนาประตูเลื่อนอัตโนมัติอัจฉริยะ แบบในหนัง Star Trek

เราได้เห็นประตูเลื่อนอัตโนมัติในชีวิตประจำวันกันทุกวันเป็นประจำ จะประตู 7-11 หรือประตูห้างสรรพสินค้าต่างก็ใช้ประตูเลื่อนอัตโนมัติกันหมดเดี๋ยวนี้ เทคโนโลยีนี้มีมานานและไม่ได้พัฒนาไปจากเดิมสักเท่าไหร่ การทำงานของมันก็แค่มีเซนเซอร์ เมื่อมีวัตถุเข้ามาใกล้ มันก็จะเปิดประตูเท่านั้นเอง ซึ่งบางครั้ง คนแค่เดินผ่านแต่ไม่ต้องการจะเข้า มันก็เปิดแล้ว วันๆ หนึ่ง เราจะเสียค่าไฟไปมากมายกับการเปิดประตูที่เปล่าประโยชน์เยอะเหมือนกันนะ

Skip to toolbar