Articles Posted in the " สตีฟ จอบตาย " Category

  • สตีฟ จ็อบส์อดีตซีอีโอแอ๊ปเปิ้ลเสียชีวิตแล้ว

    สตีฟ จ็อบส์อดีตซีอีโอแอ๊ปเปิ้ลเสียชีวิตแล้ว

    มีรายงานข่าวจากสื่อต่างๆทั่วโลกว่า  สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) ผู้ก่อตั้งบริษัทแอปเปิล วัย 56ปี เสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งตับอ่อน อีกทั้งทาง Apple ยังยืนยันว่า สตีฟ จ๊อบส์ เสียชีวิตแล้วจากโรคมะเร็งตับอ่อน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Apple เอง