คุณประโยชน์ของ”หุ่นยนต์ดูดฝุ่น”

เศษขยะหลายชนิด เข้าไปเก็บไว้ภายในตัวที่ใส่ขยะผงของเครื่องเลย เหตุฉะนี้จึงมีเวลาปลิว ไม่ก็ ลอยไปที่อื่นๆนั้นน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบางรุ่นนั้นมีพลังการดูดที่แรงมาก

Read more