Articles Posted in the " อีโมติคอน " Category

  • วิธีพิมพ์ Emoticon ลับในโปรแกรม Skype

    คิดว่าใครหลายๆ คนน่าจะใช้โปรแกรม Skype กันนะ โปรแกรมแชทยอดนิยมบน PC ซึ่งใน Skype นั้นจะมี Emoticon ให้ใช้งานด้วย โดยปกติแล้วก็จะมีให้ใช้งานเท่าที่เห็นตามภาพด้านล่างนี้นะ


  • นักวาดจาก Pixar ถูกดึงตัวไปFacebook ช่วยออกแบบอีโมติคอนใหม่

    นักวาดจาก Pixar ถูกดึงตัวไปFacebook ช่วยออกแบบอีโมติคอนใหม่

    ณ ปัจจุบัน อีโมติคอน หรือที่เรียกว่า Emo ใน Facebook หรือว่า ในการ Chat อื่น ๆ นั้น จะมีมากแล้วทาง Facebook ก้ได้ ดึงตัว Matt Jones นักวาดจาก Pixar มาช่วยออกแบบอีโมติคอนของ Facebook เสียใหม่ โดยส่วนใหญ่ จะให้มีสีเหลืองแต่ Jone บอกว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนอีโมติคอนให้เป็นสีน้ำเงินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ Facebook แต่ก็ยังได้ผลออกมาไม่เป็นที่พอใจ และจะทดลองสร้างที่มีอารมณ์สลับซับซ้อนมากขึ้่นต่อไปเรื่อย ๆ