Articles Posted in the " เครื่องเล่นเกม " Category


  • 75 ต้นแบบ … กว่าจะออกมาเป็น Xbox One

    75 ต้นแบบ … กว่าจะออกมาเป็น Xbox One

    กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ถือเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ เพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์สามารถแสดงความเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงความสะดวกต่อการใช้งาน Xbox One ก็เช่นกันคุณรู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นตัวเครื่องในทุกวันนี้ มีการทดสอบมาแล้วถึง 75 ต้นแบบเลยทีเดียว …