วิธีและขั้นตอนเจลเบรค iOS 8.0-8.1.1 แบบ Untethered Jailbreak ด้วย

Apple เปิดตัว iOS 8.1.1 ไม่กี่วัน มาอุดช่องโหว่ในการเจลเบรคด้วย Pangu แต่แค่ไม่กี่วันแฮกเกอร์ก็ทำการแหกคุกสำเร็จปล่อยเครือ่งมือเจลเบรค iOS 8.1.1

Read more

วิธีและขั้นตอนเจลเบรค iOS 8.0-8.1.x แบบ Untethered Jailbreak ด้วย Pangu

ในที่สุดคุก iOS 8 ก็แตกแล้ว ซึ่งครั้งนี้ยังคงเป็นผลงานจาก แฮกเกอร์แดนมังกรผู้เคยฝากผลงานไว้ในเครื่องมือแหกคุก iOS 7.1.2

Read more

วิธีและขั้นตอนเจลเบรค iOS 7.1.2 แบบ Untethered Jailbreak ด้วย Pangu

ในที่สุดคุก iOS 7.1.2 ก็แตกแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะทางผู้ทำเครื่องมือเจลเบรค iOS 7

Read more

วิธีและขั้นตอนเจลเบรค iOS 7.1.1 แบบ Untethered Jailbreak ด้วย Pangu

ในที่สุดคุก iOS 7.1.1 ก็แตกแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะทางผู้ทำเครื่องมือเจลเบรค

Read more