Tagged: เอส5

S5 จ่อตั้งสแกนลายนิ้วมือเป็นฟีเจอร์ใหม่ เรียกสั้นๆว่า “Iris” 0

S5 จ่อตั้งสแกนลายนิ้วมือเป็นฟีเจอร์ใหม่ เรียกสั้นๆว่า “Iris”

Korea Herald สื่อในประเทศเกาหลีรายงานว่า “S5″ สมาร์ทโฟนเรือธงจากค่ายซัมซุงได้เลือกสแกนลายนิ้วมือหรือเรียกสั้นๆว่า “Iris” เป็นฟีเจอร์ใหม่ แทนที่จะเป็นสแกนม่านตา

Skip to toolbar