Tagged: เอเอ็มดี

AMD เปิดตัวซีพียู 12 และ 16 คอร์ Opteron สำหรับ Server 0

AMD เปิดตัวซีพียู 12 และ 16 คอร์ Opteron สำหรับ Server

AMD เปิดตัวซีพียู Opteron สำหรับ Server แบบ 12 และ 16 คอร์ สนับสนุนการทำงานของระบบวิเคราะห์ข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง

Skip to toolbar