Articles Posted in the " แฟลชไดรฟ์ร่นไหม่ " Category

  • แฟลชไดรฟ์ขนาดเล็กลง แต่ความจุมหาศาลและปลอดภัยยิ่งขึ้น

    แฟลชไดรฟ์ขนาดเล็กลง แต่ความจุมหาศาลและปลอดภัยยิ่งขึ้น

    ความก้าวหน้าของสื่อจัดเก็บข้อมูลแบบพกพาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รูปแบบ การใช้ชีวิตเปลี่ยนไป โดยเฉพาะความจุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกขณะ โดยปัจจุบันแม้ว่าความจุมาตรฐานที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณ 8GB-16GB ก็ตาม แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีความจุมากขึ้นเท่าตัวในทุกๆ 3 เดือน เช่นเดียวกับหลายค่ายก็เริ่มทยอยเปิดตัวแฟลชไดรฟ์ในระดับ 32GB-128GB ให้ได้เห็นกันบ้างแล้ว ซึ่งล่าสุดทาง Kingston ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของโลก ก็ได้เปิดตัวแฟลชไดรฟ์ในรุ่นความจุที่สูงถึง 256GB อีกด้วย ซึ่งความจุในระดับดังกล่าว ช่วยให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างคล่องตัว โดยเฉพาะในยุคที่ไฟล์ข้อมูลมัลติมีเดียมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกขณะ