Articles Posted in the " โฆษณา " Category


  • สนใจลง โฆษณากับเรา ITDAY Click ……………..

    สนใจลง โฆษณากับเรา ITDAY Click ……………..

    Website ITDAY ของเราขอเสนอพื้นที่ในการ โฆษณา โดยโปรโมชั่นที่เร้าใจ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ในระยะเวลาที่ผ่านมา เว็บไซต์ ITDAY ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือ ต้องการที่จะสร้างข่าว IT ที่จะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวงการ IT และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการสร้างแหล่งชุมชน Community ขนาดใหญ่ ไว้เพื่อคนไทย ได้เป็นแหล่งที่จะไว้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่าง ๆ โดยปกติแล้วทางเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการหารายได้หรือกำไรมากมาย