เทคโนโลยี เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ขนาดเล็ก พกง่ายใช้คล่อง

ในชีวิตประจำวันเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ เพื่อไว้ตอบสนองในด้านการแสดงผลและการพรีเซนเทชันภายในสำนักงานหรือสถาน ศึกษา ซึ่งนั่นหมายถึงจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ฉากหลังและระยะการจัดวางที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งแน่นอนว่าคงมีเพียงไม่กี่รุ่นที่ออกแบบ สำหรับการพกพาไปใช้ยังสถานที่ต่างๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ความต้องการเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตมีมากขึ้น เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์แบบที่เป็น Personal Projector เพื่อนำไปใช้ในงานนอกสถานที่หรือความบันเทิงภายในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนๆ เพื่อลดข้อจำกัดของการแสดงผลผ่านทางหน้าจอโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆ ก็คงไม่ได้ให้ภาพที่มองเห็นชัดมากนักหรือการจะหาจอแสดงผลขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่ เรื่องง่าย การจะแบกโน้ตบุ๊กจอใหญ่ๆ ไปเที่ยวด้วยก็คงไม่ใช่สิ่งที่สะดวกนัก

Read more