จากวันนั้นถึงวันนี้บริษัท Nokia มีอายุครบ 150 ปีแล้ว (ชมคลิป)

Nokia ได้ขายกิจการด้านโทรศัพท์มือถือให้กับทาง Microsoft ไปแล้ว แต่ก็ยังคงดำเนินธุกิจเกี่ยวกับเครือข่ายและแผนที่ HERE อยู่ และวันนี้ Nokia มีอายุครบ 150 ปีแล้ว ซึ่งบริษัท Nokia ได้เปิดตัวที่ประเทศฟินแลนด์ใกล้กับแม่น้ำ

Read more