อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เกาหลี กำลังจะมีเครือข่าย LTE – A ความเร็ว 300 Mbps ภายในปีนี้

การเปลี่ยนผ่านจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปสู่ความเป็นสมาร์ทโฟนทำให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายจึงจำเป็นต้องดำเนินวิธีการต่างๆ เพื่อจัดสรรช่องสัญญาณและความเร็วอินเทอร์เน็ตบนมือถือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการแก่ผู้บริโภค ซึ่งเกาหลีถือเป็นประเทศตัวอย่างที่มีความก้าวหน้าของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนมือถืออย่างชัดเจน

Read more