YouTube เตรียมเปิดบริการจ่ายเงินดูคลิปแบบไม่มีโฆษณา ดาวน์โหลดไว้ดูแบบออฟ์ไลน์ได้

หลังจากที่ YouTube เริ่มมีโฆษณาก่อนเล่นคลิป หรือขึ้นระหว่างคลิป ทำให้ผู้ใช้งานอื่นๆเริ่มไม่ชอบและรำคาญมากขึ้น ล่าสุด YouTube เตรียมเปิดบริการใหม่ให้กับผู้ใช้งานที่ไม่ชอบให้มีโฆษณามาคั่น

Read more