Tagged: AMD Radeon

AMD Radeon HD 8000 series มาแน่ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ 0

AMD Radeon HD 8000 series มาแน่ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้

การ์ดจอ AMD HD7xxx มีอายุอานามร่วมๆปีกว่าได้แล้วนะครับ แน่นอนว่าก็ถึงเวลาที่ AMD จะเปลี่ยนซีรีย์อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ Robert Hallock ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ AMD ได้บอกผ่านทาง Twitter มาว่าตอนนี้แม้ AMD ยังคงเน้น HD 7xxx

Skip to toolbar