Articles Posted in the " AMD Radeon " Category

  • AMD Radeon HD 8000 series มาแน่ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้

    AMD Radeon HD 8000 series มาแน่ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้

    การ์ดจอ AMD HD7xxx มีอายุอานามร่วมๆปีกว่าได้แล้วนะครับ แน่นอนว่าก็ถึงเวลาที่ AMD จะเปลี่ยนซีรีย์อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ Robert Hallock ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ AMD ได้บอกผ่านทาง Twitter มาว่าตอนนี้แม้ AMD ยังคงเน้น HD 7xxx