Tagged: Analysis

โหราพยากรณ์? Google บอกได้หนังเรื่องไหนจะรุ่งหรือร่วง แม้จะยังไม่ทันฉาย 0

โหราพยากรณ์? Google บอกได้หนังเรื่องไหนจะรุ่งหรือร่วง แม้จะยังไม่ทันฉาย

Google รายงานผลการวิจัยที่อ้างว่าสามารถทำนายผลตอบรับของหนังที่กำลังจะฉาย โดยมีความแม่นยำของผลกาำำำรทำนายสูงถึง 94%

Skip to toolbar