ช่องโหว่ใน Android แอพอันตรายสามารถทำให้เครื่อง brick ได้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยได้ค้นพบช่องโหว่ร้ายแรงในระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันตั้งแต่ 4.0 เป็นต้นไป สาเหตุของช่องโหว่ดังกล่าวเกิดจากการเขียนโค้ดจัดการหน่วยความจำไม่ดี ทำให้เมื่อติดตั้งไฟล์ .apk ใดๆ ก็ตามที่มีค่าพารามิเตอร์ appname ในไฟล์ strings.xml ยาวเกินกว่า 387,000 ตัวอักษร ระบบปฏิบัติการจะทำงานล้มเหลวในทันที

Read more