Tagged: API

YouTube ขยายสิทธิการใช้งานด้านวิดีโอสำหรับแอพจากนักพัฒนาภายนอก 0

YouTube ขยายสิทธิการใช้งานด้านวิดีโอสำหรับแอพจากนักพัฒนาภายนอก

YouTube เพิ่มสิทธิการใช้ data API ให้แก่นักพัฒนาภายนอกเพิ่มเป็น 10 เท่า ช่วยเพิ่มโอกาสให้อัพโหลดวิดีโอได้มากขึ้นเป็น 100 เท่าจากเดิม

Skip to toolbar