Tagged: Apple Store

ห้ามเลียนแบบ!! Apple จดสิทธิบัตรการออกแบบร้าน Apple Store แล้ววันนี้ 0

ห้ามเลียนแบบ!! Apple จดสิทธิบัตรการออกแบบร้าน Apple Store แล้ววันนี้

สำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการยินยอมให้จดทะเบียนรับรองสิทธิบัตรในการออกแบบร้าน Apple Store  แล้ว หลังจากที่ดำเนินการขอจดสิทธิบัตรมามากกว่าสองปี โดยการจดทะเบียนเครื่องหมาย

Skip to toolbar