Apple Taipei 101 ร้านค้าปลีกของ Apple สาขาแรกในไต้หวัน เปิดให้บริการแล้ว

Apple Store แห่งแรกบนเกาะไต้หวันพร้อมให้บริการอย่างทางการแล้ว เมื่อวานนี้ (1 กรกฎาคม 2017) โดยมีชื่อสาขาว่า Apple Taipei 101 ตั้งอยู่ในบริเวณชั้นใต้ดินและชั้นล่างของตึก

Read more