Tagged: Asia

งาน Echelon 2014 เริ่มเปิดรับ Startup จากประเทศไทยแล้ว 0

งาน Echelon 2014 เริ่มเปิดรับ Startup จากประเทศไทยแล้ว

งานใหญ่ด้าน startup ในเอเชียคืองาน Echelon ของเว็บไซต์ e27 จากสิงคโปร์ รูปแบบของงานประกอบด้วยการสัมมนาจากวิทยากรและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับ โลก และส่วนการนำเสนอ (pitch) ผลงานของบริษัท startup ในภูมิภาคนี้

Google Earth อัพเดตภาพชุดใหญ่หลายประเทศในทวีปเอเชีย 0

Google Earth อัพเดตภาพชุดใหญ่หลายประเทศในทวีปเอเชีย

Google Earth ปล่อยอัพเดตภาพชุดใหญ่วันนี้ เท่าที่ค้นพบตอนนี้มี 5 ประเทศในทวีปเอเชีย (ไม่มีประเทศไทย) และอีก 1 ประเทศจากทวีปอเมริกาหนือที่มีการอัพเดตภาพใหม่ โดยภาพจะมีการอัพเดตเฉพาะใน Google Earth เท่านั้นซึ่งจะใหม่กว่าภาพที่อยู่ใน Google Maps

Skip to toolbar