Tagged: Australia

Flirtey ธุรกิจแนวใหม่ บริการส่งสินค้าถึงบ้านด้วยโดรน 0

Flirtey ธุรกิจแนวใหม่ บริการส่งสินค้าถึงบ้านด้วยโดรน

ในประเทศออสเตรเลียมีธุรกิจ Flirtey โชว์แนวคิดใหม่เรื่องบริการส่งสินค้าแก่ผู้ซื้อ โดยแหวกแนวทางเดิมๆ ไม่ต้องพึ่งระบบไปรษณีย์ หรือตู้ล็อกเกอร์ฝากของใดๆ เพราะสิ่งที่พวกเขาจะใช้ก็คือโดรน หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า UAVs : Unmanned Aerial Vehicles ซึ่งหมายถึงอากาศยานไร้คนขับนั่นเอง

แอปเปิลเพิ่มประกันสินค้าในออสเตรเลียให้เป็นสองปี ตามกฎหมายของประเทศ 0

แอปเปิลเพิ่มประกันสินค้าในออสเตรเลียให้เป็นสองปี ตามกฎหมายของประเทศ

กฎหมายของประเทศออสเตรเลียบังคับให้ผู้ขายสินค้าต้องรับประกันคุณภาพของ สินค้า “ในระยะเวลาที่เหมาะสมตั้งแต่วันจำหน่ายสินค้า” โดย “เวลาที่เหมาะสม” นี้สำหรับคอมพิวเตอร์คือสองปี โดยแอปเปิลในออสเตรเลียเช่นเดียวกับหลาย ๆ ที่ในโลก (ยกเว้นสหภาพยุโรป) แถมประกันสินค้าให้หนึ่งปี และผู้ใช้สามารถซื้อประกัน AppleCare ต่อเพิ่มได้อีกสองปี รวมทั้งหมดเป็นสามปี

Skip to toolbar