ยังกับฐานทัพหุ่นยนต์!! มาดูที่จอดรถจักรยานสาธารณะในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่ล้ำสุดๆ (ชมคลิป)

ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะเห็นได้ว่านอกจากการเดินทางด้วยรถไฟหรือรถประจำทางที่คนญี่ปุ่นนิยมเดินทางกันอยู่เป็นประจำแล้ว การเดินทางด้วยรถจักรยานก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งพาหนะที่คนญี่ปุ่นนิยม

Read more