Navio โมดูลสำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติพลัง Raspberry Pi เริ่มระดมทุนกับ Indiegogo แล้ว

การถือกำเนิดขึ้นมา Raspberry Pi ช่วยเปลี่ยนผ่านหลายวงการไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ล่าสุดมีกลุ่มนักพัฒนาสัญชาติรัสเซียได้นำเจ้าคอมพิวเตอร์จิ๋วตัวนี้ไปทำโมดูลสำหรับระบบขับขี่อัตโนมัติในยานยนต์ไร้คนขับ แทนการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ในชื่อ Navio

Read more