Tagged: Azure

ไอพีหมด ไมโครซอฟท์เริ่มจ่ายไอพีบล็อคนอกสหรัฐฯ ให้เครื่องใหม่ใน Azure 0

ไอพีหมด ไมโครซอฟท์เริ่มจ่ายไอพีบล็อคนอกสหรัฐฯ ให้เครื่องใหม่ใน Azure

ไมโครซอฟท์ออกมาแจ้งลูกค้า Azure ว่าปัญหาไอพีบล็อคสหรัฐฯ ที่หมดไปนานแล้วกำลังส่งผลกระทบให้เครื่อง VM ที่สร้างขึ้นใหม่จะได้หมายเลขไอพีจากบล็อคอื่นๆ ที่ไมโครซอฟท์จัดหามาให้

Skip to toolbar