Tagged: Bank of Thailand

ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งระงับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ภายในประเทศไทย 0

ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งระงับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ภายในประเทศไทย

บริการ Bitcoin เป็นบริการระบบสกุลเงินออนไลน์แบบไม่ระบุตัวตนที่ได้รับความนิยมสูงขึ้น เรื่อยๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา จนทำให้เกิดผู้ให้บริการรับแลกสกุลเงินตราจากเงินจริง เข้ามายังบริการ Bitcoin เป็นจำนวนมาก รวมถึงในไทยอย่างเช่น บริษัท บิทคอยน์ จำกัด ที่ได้พยายามตรวจสอบกฎหมาย

Skip to toolbar