Apple Watchใช้งานได้ 18 ชั่วโมง ถ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานอยู่ได้ถึง 72 ชั่วโมง

Apple ได้เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแบตเตอร์รี่ สำหรับ Apple Watch โดยระบุว่า จะสามารถใช้งานได้ 18 ชั่วโมง สำหรับการใช้งานแบบหลากหลาย จากการชาร์ตเพียงครั้งเดียว และจะอยูได้ถึง 72 ชั่วโมง เมื่อใช้แบบโหมดประหยัดพลังงาน

Read more

Power Bank ไม่ต้อง! ทีมวิจัยเผยแบตเตอรี่มือถือกำลังพัฒนาให้อึดกว่าเดิม 2-3 เท่า

  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ค้นพบเจเนอเรชันใหม่ของแบตเตอรี่

Read more