Tagged: Bing Maps

ถึงจุดอิ่มตัว? หัวหน้าทีมวิศวกรของ Google Maps ย้ายซบ Microsoft 0

ถึงจุดอิ่มตัว? หัวหน้าทีมวิศวกรของ Google Maps ย้ายซบ Microsoft

หลังเปิดตัวแผนที่แบบใหม่ได้ ไม่นาน ตอนนี้ทีม Google Maps ก็เสียกำลังสำคัญไปให้กับคู่แข่ง เมื่อ Raj Shah หัวหน้าทีมวิศวกรของ Google Maps ย้ายไปทำงานให้กับ Microsoft

Skip to toolbar