Tagged: Book

หนังสือชีวประวัติ สตีฟ จ็อบส์ จะพิมพ์ใหม่โดยใช้รูปจ็อบส์ในวัยหนุ่มขึ้นปกแทน 0

หนังสือชีวประวัติ สตีฟ จ็อบส์ จะพิมพ์ใหม่โดยใช้รูปจ็อบส์ในวัยหนุ่มขึ้นปกแทน

สำนักพิมพ์ Simon & Schuster เจ้าของสิทธิ์ในการตีพิมพ์หนังสือชีวประวัติสตีฟ จ็อบส์ ที่เขียนโดย Walter Isaacson ประกาศตีพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่ในวันที่ 10 ก.ย. นี้ และจะเปลี่ยนรูปหน้าปกใหม่เป็นรูปจ็อบส์ในวัยหนุ่มแทน

Skip to toolbar